לקט מצומצם ממאות המערכונים שיש למוטי במדיות השונות: