top of page

תקנון האתר

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבין, מרדכי אהרונוביץ (מ.ע 052699360)
היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכמו כן לא להירשם כמנוי/חבר באתר.
שימוש באתר החברה ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

אופן השימוש בשרות האתר:
הזמנת כרטיסים ואיסופם:
א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון יכובדו בקופת המופע עם הצגת הפרטים שיצוינו להלן. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר עם תחילת המופע.

 

ב.למען הסר ספק ייתכן אי תיאום בין מפות האולמות המוצגות באתר לבין הקיים במציאות, להסרת הספק ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט של האולמות המציגים. מפעילי האתר אינם אחראיים לאי שביעות רצון שעלולה להיגרם בשל כך.


ג. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה ו/או בקופת המופע יש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן יש להציג תעודה מזהה.


ד. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.

ה. האתר motystandup.com פועל בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה.

התשלום:
א. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי שיינתנו בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר החברה בתשלום אחד. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.


ב. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לשלם במזומן, אך הדבר בכפוף להסכמת מפעילי האתר מראש ובכתב.

ג. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה


ביטול עסקה:
א. ביטול עסקה ניתן לעשות לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני קיום המופע כנגד שליחת מייל המבקש ביצוע הביטול. לא יבוצע ביטול במידה ולא נשלח המייל.


ב. לא ניתן לבטל חלק שרירותי מתוך הזמנה (למשל לבטל כרטיס אחד מתוך ארבעה שנרכשו). 


ג. שינוי תאריך, מיקום ו/או מופע פירושו ביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.

ד. כל ביטול הזמנה מסיבה כזו או אחרת תגרור אחריה חיוב בדמי ביטול בסך של 15 ₪ או ב-5% מערך העסקה (הגבוה מבינהם).


ה. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש, מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.

ו. כך או כך, במידה ונרכשו כרטיסים והרוכש לא הגיע להופעה מסיבותיו באשר הן - לא יינתן החזר כספי. 

החוק וסמכות השיפוט
הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.


הסדרי נגישות
לפניות בנושא הסדרי נגישות ניתן לפנות למאיה: 0507950350

חשוב לציין כי מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה, הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.

bottom of page